ثبت طرح اموزش تفکیک ازمبدا زباله وپسماند

ثبت طرح اموزش تفکیک ازمبدا زباله وپسماند
ثبت طرح اموزش تفکیک ازمبدا زباله وپسماند درشهرداری ویست بدینوسیله از کلیه جوانان و همشهریان علاقه مند به اموزش طرح تفکیک زباله وپسماند (بازیافت ) دعوت بعمل می آید مهلت ثبت نام تاپایان تیرماه محل ثبت نام شهرداری ویست زمان ثبت نام همه روزه ازساعت 8صبح لغایت12 بجز ایام تعطیل  
ادامه مطلب