مناقصه زیرسازی ، جدولگذاری و آسفالت معابر

مناقصه زیرسازی ، جدولگذاری و آسفالت معابر
آگهی مناقصه- نوبت اول شهرداری ویست در نظر دارد جهت اجرای پروژه زیر از طریق برگزاری مناقصه انتخاب پیمانکار نماید. آدرس : معابر شهر ویست مطابق لیست اعلامی شهرداری مدت پروژه :  6 ماه مبلغ برآورد تقریبی : 26،595،760،135 ریال نوع فهرست بهاء :        راه وباند                           سال 1401   دانلود فایل مشخصات کامل : مناقصه …
ادامه مطلب