مناقصه زیرسازی ، جدولگذاری و آسفالت معابر

آگهی مناقصه- نوبت اول
شهرداری ویست در نظر دارد جهت اجرای پروژه زیر از طریق برگزاری مناقصه انتخاب پیمانکار نماید.

آدرس : معابر شهر ویست مطابق لیست اعلامی شهرداری

مدت پروژه :  6 ماه

مبلغ برآورد تقریبی : 26،595،760،135 ریال

نوع فهرست بهاء :        راه وباند                           سال 1401

 

دانلود فایل مشخصات کامل : مناقصه ویست 1.pdf

تازه ترین مطالب

پربازدیدهای این هفته