____معرفی شهردار_______________________________________________________

حامد دستمزد  شهردار ویست

حمد و سپاس بیکران بر خداوند جل و جلاله که خلقت جهان هستی در ید قدرت اوست و تمامی زیبایی آفرینش جوهره ای از دریای بیکران لطف و محبت اوست...
خدا را شاکرم که توفیق خدمتگزار شهر مذهبی ، شهید پرور، سیاحتی ، گردشگری و کوهستانی  را نصیب اینجانب نمود تا بتوانم خدمتگزار شهروندان محترم و فهیم شهر ولایت مدار ویست باشم،
امیدوارم در سایه توجهات الهی و حمایت مسوولین بزرگوار بخصوص شورای محترم اسلامی شهر و همراهی و همدلی شما همشهریان مهربان و دلسوز در آینده شاهد خدمات بیشتر و بهتر و شکوفایی هر چه تمام‌تر شهرمان باشیم.
جادارد بر حسب وظيفه از همه عزيزان و سروران بزرگوار, مردم شهید پرور و ولایت مدار ویست امام جمعه محترم , اعضای محترم شورای اسلامی شهر و همه مسئولين شهرستان كه به انحاء مختلف به اينجانب لطف و محبت داشته اند تشكر و قدرداني نمايم و اميد دارم پروردگار متعال عنايت فرمايد تا به مصداق آيه شريفه (( رب ادخلني مدخل صدق و اخرجني مخرج صدق و اجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا)) اين چند صباح امانتداري را با عزت و رو سفيدي در خدمت به مردم شهر ویست به انجام رسانده و اميدواريم درسايه توجهات الهي وحمايت مسئولين و همراهي وهمدلي شما همشهريان مهربان ودلسوزدرآينده شاهدخدمات بيشتروبهتروشكوفائي هرچه تمام تر شهرمان باشيم.
حامد دستمزد
شهردار ویست