___قانون شهرداری ________________________________

قانون شهرداری
مصوب ۱۳۳۴,۰۴,۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی​​​​​​​

فایل پی دی اف قانون را از اینجا دانلود کنید.